การสร้างพื้นที่ทำงานให้เป็นมากกว่าที่ทำงาน แต่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบที่ทันสมัยและสะอาด

ไม่เพียงต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่จะนำมาใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ต้องสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย

30 ปีที่ผ่านมา บริษัท Practika ได้พัฒนาเฟอร์นิเจอร์สำหรับตู้เสื้อผ้าที่เรียกว่า ``Built-in system 1`` ซึ่งยังคงใช้งานอยู่ในโครงการส่วนใหญ่ของเมืองไทย และปัจจุบัน Practika ยังคงมุ่งมั่นจัดหาเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของร้านค้า จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในร้านน่าสนใจและน่าสนใจยิ่งขึ้น

เราสามารถตอบสนองความต้องการของความหลากหลายในการตกแต่งภายในและมีขีดความสามารถในด้านคุณภาพของงาน

ปรับเปลี่ยนรูปแบบดั้งเดิมของเฟอร์นิเจอร์ในหน่วยงานราชการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราร่วมกับนักออกแบบและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนและห้องสมุด

SERVICE SOLUTIONS คือ หน่วยธุรกิจหน่วยหนึ่งของบริษัท แพรคติก้า จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานในด้านการให้บริการรื้อย้าย ดัดแปลง ซ่อมแซมหรือต่อเติมเฟอร์นิเจอร์