ร่วมงานกับเรา

นับตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการ บริษัท แพรคติก้า จำกัด ของเรา ในปี พ. ศ. 2527 ชื่อบริษัทฯ ได้กลายเป็นความหมายที่สื่อถึง
ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ในแบบอุตสาหกรรม โดยเพื่อนร่วมงานของเราเป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นหนึ่งในการเป็น
ผู้ที่ผลักดัน Practika ให้ไปข้างหน้า

ที่ Practika เรากำลังมองหาคนที่มีความต้องการเรียนรู้ และพร้อมที่จะท้าทายตัวเองกับงานใหม่ ๆ ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของเราเป็นตัวขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสมในองค์กรของเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ค้นหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร ดังนี้

เจ้าหน้าที่ Programmer / Web Develop

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

– แก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
– พัฒนาระบบ IT ขององค์กรให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
– สามารถเขียนโปรแกรมได้
– สามารถ Support โปรแกรม ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ

Qualification:

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความชำนาญทั้ง Software และ Hardware และระบบ Network เป็นอย่างดี
 • มีความรู้พื้นฐานกฏหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • Service Mind / Good Relationship

หัวหน้าแผนก KM องค์กร

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
จัดทำและผลักดันระบบการจัดการความรู้ร่วมกับคณะทำงานจัดการความรู้องค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อพนักงาน หน่วยงาน และองค์กร

Qualification:

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน 3 – 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดทำกระบวนการจัดการความรู้องค์กร
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ต, Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • หากใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำหรือสร้างสรรค์งาน KM ได้ **พิจารณาเป็นพิเศษ**

เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา

 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:

– สั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบหลักรวมทั้งการเคลม (ในกรณีที่ Reject)
– ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด โดยเลือกวิธีการจาก Purchasing Strategy
– ติดต่อและประสานงานกับซัพฯ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าตามที่องค์กรต้องการ

Qualification:

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ,เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านจัดซื้อ 1-3 ปี (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบหลักรวมทั้งการเคลม (ในกรณีที่ reject)
 • ต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุด โดยเลือกวิธีการจาก Purchasing Strategy
 • ติดต่อและประสานงานกับซัพฯ เพื่อให้ได้วัตถุดิบและสินค้าตามที่องค์กรต้องการ