ร่วมงานกับเรา

นับตั้งแต่เราเริ่มดำเนินการ บริษัท แพรคติก้า จำกัด ของเรา ในปี พ. ศ. 2527 ชื่อบริษัทฯ ได้กลายเป็นความหมายที่สื่อถึง
ช่างทำเฟอร์นิเจอร์ในแบบอุตสาหกรรม โดยเพื่อนร่วมงานของเราเป็นศูนย์กลางของความคิดสร้างสรรค์และความเป็นหนึ่งในการเป็น
ผู้ที่ผลักดัน Practika ให้ไปข้างหน้า

ที่ Practika เรากำลังมองหาคนที่มีความต้องการเรียนรู้ และพร้อมที่จะท้าทายตัวเองกับงานใหม่ ๆ ด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายของเราเป็นตัวขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เหมาะสมในองค์กรของเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ค้นหาตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร ดังนี้

พนักงานขายโครงการ (ในประเทศและต่างประเทศ)

 

ลักษณะงานเบื้องต้น

– ติดต่อประสานงานกลุ่ม ดีไซน์เนอร์, ผู้รับเหมา, Owner

– ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม

– จัดทำเอกสาร (ใบเสนอราคา, แบบ Drawing เป็นต้น)

– สรุป Report ประจำวันให้หัวหน้าทีม

– ต้อนรับลูกค้า (กรณีลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน)

– ปฏิบัติงานในส่วนของฝ่ายขาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– เพศ ชาย – หญิง

– อายุ 25 ปีขึ้นไป

– วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

– รับแรงกดดันได้ดี

– Computer Skill : MS Office, Internet

– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีวินัยในตนเอง รักงานขาย

– มีประสบการณ์ขายงานโครงการ 1 – 3 ปี

– ประสบการณ์ขายด้าน Furniture หรือใกล้เคียง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

– มีความรู้ในการดูแบบ Drawing (พิจารณาเป็นพิเศษ)

– Skill English : Speaking / Reading / Writing (ทีมต่างประเทศ)

** มีรถยนต์เป็นของตัวเอง **

Programmer . Net / Analyst

 

ลักษณะงานเบื้องต้น

– ทำการเขียนโปรแกรมตามความต้องการของ user เพื่อหาปัญหาหรือจุดที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับ Business model ใหม่หรือที่จะเปลี่ยนแปลง

– ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงความต้องการ และอุปสรรค หรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการปรับปรุงระบบงาน

– เข้าใจและออกแบบการเชื่อมต่อ (Interface) ระบบงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดการซ้ำซ้อน และข้อมูลที่ถูกต้อง

– มีความเข้าใจขั้นตอนในการพัฒนา Software Development Cycle ได้แก่ การเก็บ Requirement การ Sign off เอกสาร การออกแบบ Design การเขียนโปรแกรม การทดสอบ การติดตั้ง และการฝึกอบรม

– สามารถเขียนความต้องการของ user เป็น System Specification เพื่อใช้ในการพัฒนาต่อได้

– ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมให้กับ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

– จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ 2 – 3 ปีในตำแหน่ง Programmer

– ควรผ่านการเขียนโปรแกรมภาษา .Net programming รวมถึง RestAPI มาอย่างน้อย 1 – 2 ปี

– มีทักษะในการทำเอกสารประกอบระบบ

– สามารถทำ Presentation อธิบายงาน นำเสนอ จัดการประชุม เพื่อสรุปงาน ความต้องการ ความคืบหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

– มีแนวคิดในเชิงบวก มีใจให้บริการ สามารถสร้าง Teamwork ได้