BOOKSHELF


ชั้นวางหนังสือแบบโชว์ปกหนังสือ ดึงดูดเด็กได้ดี ออกแบบให้โค้งมนเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และมีที่นั่งในตัว

ชั้นวางหนังสือที่สามารถออกแบบชั้นวางด้วยตัวเองที่สามารถดึงดูดเด็กๆ ให้มาหยิบหนังสือมาอ่านได้