ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน

1/8, หมู่ 1, ถ.สุขาภิบาล 5
ซอย 94 สายไหม, สายไหม
กรุงเทพฯ 10220 THAILAND
T: +66(0)2 5333955
F: +66(0)2 5333644
E: marketing@practika.com
แพรคติก้า เวิร์ค แอนด์ เพลย์:

 5th Floor Centralworld,
Ratchaprasong Intersection,
Bangkok 10330 THAILAND
T: +66(0)2 2556336-7
F:+66(0)2 2557720
E: marketing@practika.com
กัมพูชาแกลลอรี่:

92, Street 315, Sangkat Beungkak, Khan Toul Kork. Phnom Penh. Tel: 0236358444
or   (+855) 23 6358 444
Email: practika.cambodia@practika.com
ลาวแกลลอรี่:

DG Design Group
Ban Sisavath, Chanthaboualy District,
Vientiane, Laos
Tel:
Email: marketing@practika.com
สำนักงานใหญ่และโรงงาน

สำนักงานใหญ่ และโรงงาน

1/8, หมู่ 1, ถ.สุขาภิบาล 5
ซอย 94 สายไหม, สายไหม
กรุงเทพฯ 10220 THAILAND
T: +66(0)2 5333955
F: +66(0)2 5333644
E: marketing@practika.com
แพรคติก้า เวิร์ค แอนด์ เพลย์

แพรคติก้า เวิร์ค แอนด์ เพลย์:

 5th Floor Centralworld,
Ratchaprasong Intersection,
Bangkok 10330 THAILAND
T: +66(0)2 2556336-7
F:+66(0)2 2557720
E: marketing@practika.com
กัมพูชาแกลลอรี่

กัมพูชาแกลลอรี่:

92, Street 315, Sangkat Beungkak, Khan Toul Kork. Phnom Penh. Tel: 0236358444
or   (+855) 23 6358 444
Email: practika.cambodia@practika.com
ลาวแกลลอรี่

ลาวแกลลอรี่:

DG Design Group
Ban Sisavath, Chanthaboualy District,
Vientiane, Laos
Tel:
Email: marketing@practika.com