อุปกรณ์เสริมสำหรับเฟอร์นิเจอร์สถานศึกษา


ถาดใส่ของที่สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ ใช้สำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนการสอนหรือจะปรับใช้เป็นที่เก็บรองเท้า การสามารถปรับใช้ได้อย่างลงตัว

ชุดที่เก็บเบาะนั่งที่ส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ที่สามารถเลือกสีให้เข้ากับการออกแบบตามสไตล์ที่ต้องการ

อุปกรณ์ตกแต่งชั้นวางหนังสือที่คุณสามารถปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

สร้างบรรยากาศห้องเรียนด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยวัสดุคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน