เก้าอี้นักเรียนเเละเบาะนั่ง


เก้าอี้สำหรับนักเรียนอนุบาลที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก Character ของหอยทาก

เก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถเลือกรูปแบบที่นั่งเเละพนักพิงได้ 4 รูปแบบที่แตกต่างกัน

เก้าอี้สำหรับนักเรียนชั้ั้นมัธยมศึกษาโครงพนักพิงหลังเป็นมือจับสำหรับยกเก้าอี้ในตัว

เก้าอี้นักเรียนชั้ั้นมัธยมศึกษา ที่สามารถปรับใช้งานได้หลากหลายรูปแบบรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนเเบบบูรณาการ

สร้าง Activity เล่นเกมร่วมกันมากกว่าการใช้เป็นเพียงเบาะนั่ง

ชุดที่เก็บเบาะนั่งแนวนอนที่เส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ชุดที่เก็บเบาะนั่งแนวตั้งที่เส่งเสริมให้เด็กรู้จักความเป็นระเบียบและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

เบาะนั่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างใจต้องการ พร้อมพนักพิงสามารถพับและปรับระดับได้