โต๊ะปรับระดับ


โต๊ะปรับระดับ รุ่น Walton

โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ ที่ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการนั่งทำงานเป็นเวลานานได้