เก้าอี้เเละโซฟาลดเสียงรบกวน


สร้างพื้นที่ส่วนตัวที่จะทำให้คุณมีสมาธิกับการทำงานหรือการประชุม

เก้าอี้สำหรับการเว้นระยะห่าง ด้วยฟังก์ชั่น สกรีนส่วนตัว พร้อมโต๊ะเสริมสำหรับวางสัมภาระ