เก้าอี้ซ้อนเก็บได้


เก้าอี้ที่รองรับการใช้งานในหลายรูปแบบ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เหมาะสำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ

เก้าอี้ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกนั่งได้ 2 รูปแบบ ที่คุณสามารถเลือกสีให้เหมาะกับพื้นที่เเละการออกแบบ

เก้าอี้สำหรับฝึกอบรมหรือใช้ในห้องฟังบรรยายสามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

เก้าอี้ที่คุณสามารถ mix & match สีของเก้าอี้ได้ตามที่ต้องการ