เก้าอี้สตูล
รุ่น Parade

“เก้าอี้สตูลรุ่นพาเหรด” เป็นสตูลนั่งที่มีการออกแบบระดับความสูง และรูปแบบที่มีความหลากหลาย สามารถช่วยให้เด็กนักเรียน และคุณครูมี Eye Contact ในระหว่างการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งง่ายต่อการเคลื่อนย้ายอีกด้วย


สนับสนุนการนั่งทำงาน ร่วมกันในที่ทำงาน   พื้นที่กา…


5 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อต้องเลือกเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานศึกษา


เฟอร์นิเจอร์ในโครงการรัฐสภาแห่งใหม่


4 ไอเดียสำหรับการตกแต่งร้านให้น่าสนใจ


การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยเทคนิคพิเศษ : การออกแบบเฟอร์นิ…


ออกแบบพื้นที่ Pantry เพื่อให้รองรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน


เลือกรูปแบบเก้าอี้ Auditorium ที่เหมาะกับโครงการของคุณ


Places for study can be fun and creative