QUIET ROOM รุ่น

BRIN

แรงบันดาลใจในการสร้างพื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่ที่ต้องใช้ทำงานร่วมกัน
ด้วย “BRIN” ห้องประชุม Quiet room
ที่เน้นการประชุมแบบไม่เป็นทางการ เหมาะกับจัดวางในพื้นที่
ที่จำกัดของคุณ พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบสนอง
การประชุมหรือนั่ง Chit Chat ได้อย่างลงตัว


4 Idea สำหรับการตกแต่งร้านให้น่าสนใจ การออกแบบหรือการตก…


การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยเทคนิคพิเศษ : การออกแบบเฟอร์นิ…


ออกแบบพื้นที่ Pantry เพื่อให้รองรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน


เลือกรูปแบบเก้าอี้ Auditorium ที่เหมาะกับโครงการของคุณ


Places for study can be fun and creative


อยากได้ meeting room แบบไหน, Practika จัดให้


4 เคล็ดลับในการจัดเฟอร์นิเจอร์สำหรับพื้นที่ขนาดจำกัด