ล็อคเกอร์สำหรับสถานศึกษา


ล็อคเกอร์สำหรับชั้นประถม มาในรูปแบบ Modular design ที่สามารถสร้างรูปแบบได้หลากหลาย

ล็อคเกอร์สำหรับชั้นอนุบาล ที่จะช่วยเปลี่ยนฉากหลังในห้องเรียนจากตู้สี่เหลี่ยมธรรมดา เป็นฉากท่ามกลางธรรมชาติ