โต๊ะประชุม


โต๊ะประชุมที่ขาโต๊ะเป็นหกเหลี่ยมรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ที่คุณสามารถเลือกแบบของโต๊ะประชุม และขนาดให้เหมาะกับสถานที่ได้อย่างลงตัว

โต๊ะประชุมที่คุณสามารถเลือกแบบของโต๊ะประชุม และขนาดให้เหมาะกับสถานที่ได้อย่างลงตัว

โต๊ะแบบกลุ่มออกแบบให้รูปทรงโค้งมน เพื่อความปลอดภัย สามารถนำมาต่อกันได้หลากหลายรูปแบบ

ออกแบบโต๊ะประชุมของคุณด้วยที่คุณสามารถ mix & match สีที่คุณชื่นชอบได้ตามที่ต้องการ

โต๊ะประชุมแบบขยายได้ที่ช่วยเพิ่มพื้นที่เเละความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานเเละโต๊ะประชุมได้ในเวลาเดียวกัน

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุมให้เหมาะกับการนั่งประชุมเป็นเวลานาน

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องประชุมให้เหมาะกับการนั่งประชุมเป็นเวลานาน

คุณสามารถผสมและจับคู่สีและอุปกรณ์เสริมที่คุณชื่นชอบได้ตามที่คุณต้องการ

ออกแบบห้องประชุมทางการให้สนับสนุนสำหรับการประชุมที่นั่งเป็นเวลานาน

เลือกท็อปโต๊ะทำงาน ขาโต๊ะ ขนาด และอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

เลือก Top โต๊ะ, ขา, ขนาดและอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

เลือก Top โต๊ะทำงาน ขาโต๊ะ ขนาด และอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

เลือก Top โต๊ะ, ขา, ขนาดและอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

เลือกท็อปโต๊ะทำงาน ขาโต๊ธ ขนาด และอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ออกแบบการประชุมแบบเป็นทางการให้สามารถสนับสนุนการประชุมที่นั่งเป็นเวลานาน