ข่าวสาร


PTK E-NEWS : ประจำเดือนสิงหาคม 2563


Practika’s Commitment During The Coronavirus Crisis


ผลิตภัณฑ์ใหม่เดือนมิถุนายน 2563


ผลิตภัณฑ์ใหม่เดือนมิถุนายน 2563


PTK E-NEWS : ประจำเดือนพฤษภาคม 2563


PTK E-NEWS : ประจำเดือนเมษายน 2563