PRACTIKA X KOKUYO


เก้าอี้สำนักงานพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่จะทำให้การนั่งทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เก้าอี้ training ที่สะดวกต่่อการเคลื่อนย้ายเเละประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

โต๊ะ training เหมาะสำหรับใช้งานในห้องฝึกอบรมหรือห้องสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ