ธุรกิจค้าปลีก


งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางจึงจำเป็นมากในทุกส่วนของโชว์รูม


ฟอร์ดมอเตอร์ ปรับรูปโฉมโชว์รูมใหม่อีกครั้งในปี 2563


ธนาคารทหารไทยธนชาต


โชว์รูมรถยนต์ที่ Practika ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตาม CI ของบริษัทซูบารุ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละส่วน


Practika ได้ดูแลธนาคารกรุงศรีมาตั้งแต่ปี 2550 ทั้งหมดกว่า 270 สาขาจนถึงปัจจุบัน


ออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม


สาขาของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ปี 2560


ภาพลักษณ์ที่หนักแน่น และมี concept ที่ล้ำสมัยด้วยทรงกลมหมุนได้พร้อม top สำหรับเขียนเอกสาร


การใช้ form และเส้นลายรูปโค้ง ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่โปร่งเบาและเป็นกันเองมากขึ้น