ร้านค้า


งานเคาน์เตอร์, ตู้โชว์สินค้า Premium และ poster frame สำหรับสาขาของอิออนทั่วประเทศ


A retail project ที่ใช้เทคนิคพิเศษของ Industrial Customization ตอบโจทย์ของผู้ออกแบบ


ร้านจัดจำหน่ายสินค้าไอที


ศูนย์บริการ และสำนักงานบริษัท สปีดเปย์ จำกัด (มหาชน) กรุงพนมเปญ


ศูนย์บริการลูกค้า และจำหน่ายสินค้าไอที


ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอ


Retail project ที่ใชเทคนิคพิเศษของ Industrial Customization การเลนของแสงเรืองจากไฟ LED


มีรูปลักษณเฉพาะตัวที่ถูกออกแบบมาสำหรับประโยชนใชสอยเฉพาะอยาง