หน่วยงานราชการ


ห้องประชุมของกรมทางหลวงชนบท เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตเป็น modular มาจากโรงงานแพรคติก้าและนำมาประกอบที่หน้างาน


สำหรับสำนักงานแห่งนี้ แพรคติก้าได้ดูแลในส่วนของห้องประชุมใหญ่และส่วนพักคอย


ศูนย์บริการร่วมคมนาคมแห่งนี้ แพรคติก้าดูแลทั้ง 2 ส่วนงานคือ ในส่วนหน้าบ้าน และส่วนสำนักงาน


สำนักงาน สพธอ. แห่งนี้ ใช้โทนสีเป็นสีลายไม้ เทาเข้มและเทาอ่อน เพื่อให้ความรู้สึกนิ่ง สุขุม


บริษัท แพรคติก้า จำกัด ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภาสถาน)


เฟอร์นิเจอร์สีสันสดใส และมีการจัดวางที่ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย ตามแนวคิดบรรยากาศชายทะเล


ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ดูภูมิฐาน น่าเชื่อถือ เหมาะกับการเป็นสถาบันตุลาการของประเทศ


การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นั้นเป็นการออกแบบที่มีความเรียบง่าย แต่สามารถใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


เฟอร์นิเจอร์ถูกเลือกให้สอดคล้องและตรงกับ concept ของการตกแต่งภายในของธนาคารแห่งประเทศไทย