ออฟฟิศสำนักงาน


สำนักงานผู้บริหาร ห้องสัมมนา และโคเวิร์คกิ้งสเปซ


โคเวิร์คกิ้งสเปซ สถานีบริการน้ำมัน พีที แมกซ์พาร์ค


พีทีจี โคเวิร์คกิ้งสเปซ


สำนักงานใหม่ พีทีที ดิจิตอล


สำนักงานใหม่ พีทีที แอลเอ็นจี จังหวัดระยอง


สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เซียร่า สปอร์ต


สำนักงานใหม่เสี่ยวหมี่ ประเทศไทย


จุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี ควรเป็นการพบหน้าเพื่อพูดคุยจัดระเบียบทางความคิด