ออฟฟิศสำนักงาน


var metaslider_73922 = function($) { $('#metaslider_739…

แนวคิดการออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ เน้นกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้สีสันสดใสเป็นหลัก


องค์กรการเงินขนาดใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ brand ชัดเจน สะท้อนออกมาเป็นตัว K บน screen โต๊ะ


การผสมผสานธรรมชาติให้เข้ากับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในสถานที่ทำงาน


รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบด้วยดีไซน์ทันสมัยตามเอกลักษณ์ของบริษัท


ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกค้าที่ Practika ได้มีโอกาสดูแลมาเป็นระยะเวลานาน


เฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการนี้ มีการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของออฟฟิศสำนักงานทั้งชุดโต๊ะทำงานและชุดโต๊ะประชุม


ความพิเศษของเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่การนำ concept ของงานตกแต่งภายในที่ใช้สีเป็นตัวแทนของธรรมชาติ


รูปแบบเฟอร์นิเจอร์แนวสปอร์ต ใช้ 3 สีหลักได้แก่ ขาว เทา ดำ เพื่อเพิ่มความสมาร์ทให้กับสถานที่