ออฟฟิศสำนักงาน


โครงการนี้ Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ทั้งในส่วนที่ทำงานของพนักงาน ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม และส่วน collaborative area


เป็นโครงการที่ให้บรรยากาศการทำงานแบบ loft โดยใช้สีลายไม้และสีเทาเข้มในทุกส่วนของเฟอร์นิเจอร์


แนวคิดการออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ เน้นกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้สีสันสดใสเป็นหลัก


สำนักงานที่ใช้โทนสีลายไม้ เพื่อให้พนักงานในที่ทำงานรู้สึกสบาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน


องค์กรการเงินขนาดใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ brand ชัดเจน สะท้อนออกมาเป็นตัว K บน screen โต๊ะ


สำนักงานของ KTC มีทั้งส่วนทำงานทั่วไปของพนักงาน ห้องผู้บริหาร และส่วน call center


เน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือให้เหมาะกับการเป็นสถาบันการเงิน โดยเลือกใช้วัสดุไม้เป็นหลัก


การผสมผสานธรรมชาติให้เข้ากับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในสถานที่ทำงาน


เฟอร์นิเจอร์ที่มีสีและวัสดุหลากหลาย ผสมผสานระหว่างสีลายไม้ที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ กับเหล็กกล้าที่ดูมั่นคงแข็งแรง