ออฟฟิศสำนักงาน


ออฟฟิศผู้บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


โครงการนี้ Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ทั้งในส่วนที่ทำงานของพนักงาน ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม และส่วน collaborative area


เป็นโครงการที่ให้บรรยากาศการทำงานแบบ loft โดยใช้สีลายไม้และสีเทาเข้มในทุกส่วนของเฟอร์นิเจอร์


สำนักงานบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด


สำนักงานแห่งใหม่ของ ธนาคารยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง เป็นสำนักงานที่มีการนำ corporate identity (CI) เข้าไปอยู่ในเฟอร์นิเจอร์


แนวคิดการออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ เน้นกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้สีสันสดใสเป็นหลัก


สำนักงานที่ใช้โทนสีลายไม้ เพื่อให้พนักงานในที่ทำงานรู้สึกสบาย อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน


องค์กรการเงินขนาดใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ brand ชัดเจน สะท้อนออกมาเป็นตัว K บน screen โต๊ะ