ออฟฟิศสำนักงาน


แนวคิดการออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ เน้นกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยการใช้สีสันสดใสเป็นหลัก


สำนักงานใหญ่แห่งใหม่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์


องค์กรการเงินขนาดใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ brand ชัดเจน สะท้อนออกมาเป็นตัว K บน screen โต๊ะ


เน้นในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ของความน่าเชื่อถือให้เหมาะกับการเป็นสถาบันการเงิน โดยเลือกใช้วัสดุไม้เป็นหลัก


การผสมผสานธรรมชาติให้เข้ากับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในสถานที่ทำงาน


เฟอร์นิเจอร์ที่มีสีและวัสดุหลากหลาย ผสมผสานระหว่างสีลายไม้ที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติ กับเหล็กกล้าที่ดูมั่นคงแข็งแรง


รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีความโปร่ง โล่ง สะอาดตา สื่อถึงความกว้างใหญ่ที่ไม่มีการปิดกั้นของโลกดิจิทัล


รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบด้วยดีไซน์ทันสมัยตามเอกลักษณ์ของบริษัท