ออฟฟิศสำนักงาน


จุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดี ควรเป็นการพบหน้าเพื่อพูดคุยจัดระเบียบทางความคิด


“พลังใจ” คือแรงขับเคลื่อนการใช้ชีวิตให้สดชื่นมีชีวิตชีวา โดยเฉพาะพลังใจในชีวิตการทำงาน


งานออกแบบโต๊ะทำงานผู้บริหารที่โดดเด่นเป็นพิเศษทั้งงานดีไซน์และการเลือกใช้วัสดุ


ออฟฟิศผู้บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


โครงการนี้ Practika ได้ดูแลเฟอร์นิเจอร์ทั้งในส่วนที่ทำงานของพนักงาน ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม และส่วน collaborative area


ในปัจจุบันสำนักงาน หรือ office มีรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งอุปกรณ์การทำงาน รวมถึงรูปแบบเฟอร์นิเจอร์


เป็นโครงการที่ให้บรรยากาศการทำงานแบบ loft โดยใช้สีลายไม้และสีเทาเข้มในทุกส่วนของเฟอร์นิเจอร์


หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Practika’s system furniture ออกแบบด้วยแนวคิดที่ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบได้


สำนักงานแห่งใหม่ของ ธนาคารยูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้ง เป็นสำนักงานที่มีการนำ corporate identity (CI) เข้าไปอยู่ในเฟอร์นิเจอร์