โชว์รูมรถยนต์


งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางจึงจำเป็นมากในทุกส่วนของโชว์รูม


ฟอร์ดมอเตอร์ ปรับรูปโฉมโชว์รูมใหม่อีกครั้งในปี 2563


โชว์รูมรถยนต์ที่ Practika ได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตาม CI ของบริษัทซูบารุ ให้สอดคล้องกับการใช้งานในแต่ละส่วน


ออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม


รูปแบบที่แตกตาง และการออกแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะของตนเอง


เฟอร์นิเจอร์ที่สะท้อนเอกลักษณ์ที่ชัดเจน หนักแน่นและมีคุณค่าของโชว์รูมรถ


Corporate Identity Furniture สำหรับโชว์รูมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ที่มีรูปโฉมที่ทันสมัยและเฉียบคม


โชว์รูม Volkswagen ในรูปโฉมใหม่ที่มีความทันสมัย


ปรับรูปโฉมโชว์รูมสำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ด้วยเทคนิคการผลิตพิเศษเฉพาะงาน