ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์

ทำความสะอาดผ้าเก้าอี้ โซฟา Partition หรือแผ่น Screen ที่สกปรก รวมทั้งพ่นสีงานเหล็กให้กลับมาเสมือนใหม่


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)