คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นการใช้เฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปทดแทนเฟอร์นิเจอร์งานช่างไม้จริงครั้งแรกในห้องประชุมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งในปี 2539 นั้น เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และไม่เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพจากสังคมมากนัก