วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานศึกษาที่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและประโยชน์ใช้สอยด้วยเฟอร์นิเจอร์ระบบ Industrial Customization อาทิเช่น library stack ที่ใช้เหล็กในทุกชิ้นส่วน พร้อมระบบชั้นและ divider แบบ universal สามารถรองรับหนังสือขนาดใหญ่ และรองรับระบบจัดเก็บของห้องสมุดได้อย่างสมบูรณ์, ห้องประชุมอธิการบดีที่มีระบบเสียงครบสมบูรณ์, ห้องบรรยายและห้องอาหารสำหรับนักศึกษา ที่เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ