คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานศึกษาที่เลือกใช้องค์ประกอบของสีที่สดใส ผนวกเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความรู้สึกมีชีวิตชีวา