บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Workstation ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะตัว โดยการ inlay top ของโต๊ะลงในกรอบโลหะเหล็กฉากที่สร้างเป็นโครงสร้างขา และชุดโต๊ะผู้บริหารใช้รุ่นขา Spirit