สิริ แอท สุขุมวิท

Private apartment อีกหนึ่งโครงการที่หันมาใช้ system furniture ที่ผลิตแบบ customization ตามการออกแบบเฉพาะ life style ของผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการเลือกโทนสี และรูปแบบที่อ่อนหวานกลมกลืนกัน