เอ แอททิจูด (ห้องตัวอย่าง)

จากแนวความคิดที่เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดมิเนียมเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยของผู้ออกแบบ Practika ได้นวัตกรรมงานเฟอร์นิเจอร์ให้ตอบรับ design concept โดยใช้เทคนิคการผลิตที่แตกต่าง และด้วยความสามารถของสายงานเคลือบสี high gloss จากเครื่องจักรอัตโนมัติทั้งระบบ รวมถึงงานเย็บเบาะและโซฟารูปทรงแตกต่าง ที่ต้องใช้ความประณีตและทักษะพิเศษของช่างเย็บ