เดอะ โคสต์ แบงค็อก

งานชุดครัวในแนวความคิดของการออกแบบที่เรียบง่าย สำหรับกลุ่มอาคารคอนโดมิเนียมชานเมือง ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มี lifestyle เรียบง่ายและรวดเร็ว