88 เดอะ เทอมินัล สิรินธร-ปิ่นเกล้า (ห้องตัวอย่าง)


ชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการออกแบบให้ใช้กับพื้นที่ขนาดเล็กให้มีประโยชน์สูงสุด โดยใช้เทคนิคในด้าน Industrial Customization ที่จะช่วยส่งเสริมและตัดขนาดสินค้าให้ได้ออกมาพอดีกับมุมห้องที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดของเสา ขนาด และซอกมุมต่าง ๆ เช่น การออกแบบโซฟา โต๊ะทำงานและตู้เสื้อผ้า ให้เข้าพื้นที่ที่จำกัดได้พอดีตามขนาดจริงของห้อง