หอพักแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เฟอร์นิเจอร์ของหอพักแห่งนี้เน้นในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งาน ให้ผู้ที่อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยมีเฟอร์นิเจอร์ครบ และการใช้สีขาวที่สะอาดตาทำให้เหมาะกับการเป็นหอพักสำหรับแพทย์และพยาบาล