ธนาคารไทยทนุ

เป็นธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย ที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ในโถงธุรกรรมของธนาคารสาขาที่ผลิตด้วยระบบอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ในส่วนของเคาน์เตอร์ต้อนรับ เคาน์เตอร์ฝาก-ถอนเงิน ส่วนบริการลูกค้า และส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น โต๊ะเขียน slip เก้าอี้พักคอย