บริษัทเงินทุนเอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในธุรกิจสายเดียวกับธนาคาร เริ่มใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมในโถงธุรกรรมเป็นครั้งแรกเช่นกัน และโครงการนี้ การใช้ได้ขยายขอบเขตรวมไปถึงส่วนประกอบที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เช่น poster frame, แผง display และช่องใส่ brochure ต่าง ๆ ที่ได้เปลี่ยนจากการ supply แยก มาใช้ระบบอุตสาหกรรมเดียวที่สอดคล้องกัน