ธนาคารนครหลวงไทย

งานเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น corporate identity ที่สมบูรณ์แบบ และถูกผลิตด้วยระบบ mass customization สำหรับธนาคารโดยเฉพาะงานแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการผลิตเป็นจำนวนกว่า 400 สาขา ในระหว่างปี 2546 ถึง 2552 เป็นการใช้ความสามารถของเครื่องจักร CNC ในระบบอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สร้างสรรค์ความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ให้กับธนาคารฯ อย่างชัดเจน