ธนาคารธนชาต

โฉมแรกของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ Practika ใช้ความสามารถของเครื่องจักร CNC ในหลายมิติ เพื่อให้ตอบโจทย์งานเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างซับซ้อน รวมถึงการผลิตอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเฉพาะงานธนาคารโดยเฉพาะ เช่น brochure rack, poster frame ที่สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นได้ง่าย, เคาน์เตอร์เขียน slip ที่ได้รับการใส่ใจในรายละเอียดทุกส่วน ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์