ธนาคารธนชาต

สาขาของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้รับการเปลี่ยนโฉมทั่วประเทศในปี 2554 โดยมีภาพลักษณ์ที่หนักแน่น และมี concept ที่ล้ำสมัยด้วยสีส้ม ซึ้งเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารและสีเทาเข้ม โดยลดบทบาทของโทนสีขาวลง เก้าอี้พักคอยในโถงต้อนรับของธนาคารฯ ได้รับการออกแบบที่ล้ำสมัยด้วยทรงกลมหมุนได้พร้อม top สำหรับเขียนเอกสารที่ปรับหมุนซ้าย-ขวา ได้เช่นกัน