บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นอีกหนึ่งงานที่ Practika ได้ผลิตผลงานเฟอร์นิเจอร์และส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น กรอบโปสเตอร์ ป้ายต่าง ๆ สำหรับโชว์รูมและศูนย์บริการสำหรับรถยนต์ Mitsubishi ในประเทศไทย