บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด (ฮอนด้า วิงค์เซ็นเตอร์)

ในปี 2550 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ปรับรูปโฉมโชว์รูมสำหรับรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ โดย Practika ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักออกแบบของฮอนด้าจากประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการผลิตพิเศษเฉพาะงาน และได้เป็นผู้ผลิต จัดส่ง และติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับโชว์รูม Honda จำนวน 1,287 แห่ง ในช่วงปี 2550 จนถึงปัจจุบัน