นิสสัน ประเทศไทย

โชว์รูมรถยนต์ Nissan ประเทศไทย ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชม และอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลกับลูกค้า นอกเหนือจากนี้ เฟอร์นิเจอร์ยังได้ถูกออกแบบให้สื่อถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์รถยนต์ Nissan อีกด้วย