โรงแรมซิทาดีนส์

เป็นอีกหนึ่ง application ของการใช้ขีดความสามารถของเครื่อง Flatbed inkjet เพื่อสร้างความงดงามของผนังในส่วนโถงต้อนรับ ด้วยการ inkjet ลงบนกระจกเคาน์เตอร์ reception และ backdrop ของโรงแรม ที่นอกจากจะเป็นการสร้างสรรค์เฉดสีที่งดงามแล้วยังทำให้เกิดมิติของความแวววาวจากเคาน์เตอร์กับ backdrop ด้านหลังอีกด้วย