ครัวแล้วแต่จั๊ก

ร้านอาหารในลักษณะของ chef table ที่มีโต๊ะสำหรับ private dinning จำนวน 10-15 ท่าน และในพื้นที่เดียวกันนี้ มีครัวในลักษณะของ open-plan kitchen ที่ผู้ที่มารับประทานอาหารสามารถชมการสาธิตการทำอาหารได้ในเวลาเดียวกัน  Practika ได้ดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับ private dinning รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ครัวทั้งส่วน built-in และ island สำหรับทำอาหารด้านหน้า