บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์บริการลูกค้าและพนักงานขายตรง ของบริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอีกลักษณะงานที่มี function แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ซึ้ง Practika ได้นวัตกรรม ทั้งงานเคาน์เตอร์, ตู้ kiosk และเก้าอี้ในโถงพักคอยทรง free form