ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที

งานเฟอร์นิเจอร์สำหรับศูนย์บริการลูกค้าของธุรกิจบริการ ที่ต้องการ function เฉพาะแต่ละประเภท และมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเอง ได้เริ่มผลิตและติดตั้งโดยระบบ mass customization ตั้งแต่ปี 2547 และขยายวงกว้าง รวมทั้งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน