ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอส

ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอส
Retail project ที่ใช้เทคนิคพิเศษของ Industrial Customization ตอบโจทย์ของผู้ออกแบบ ในการสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจที่ชัดเจน ทันสมัย และแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ด้วยชิ้นงานที่ซับซ้อนของเคาน์เตอร์ และโต๊ะโชว์สินค้าที่มีรายละเอียดของ function การโชว์สินค้า และการเล่นของแสงเรืองจากไฟ LED อย่างงดงาม

ศูนย์บริการลูกค้า เอไอเอส
Retail project ที่ใช้เทคนิคพิเศษของ Industrial Customization ตอบโจทย์ของผู้ออกแบบ ในการสร้างเอกลักษณ์ของธุรกิจที่ชัดเจน ทันสมัย และแตกต่างจากกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ด้วยชิ้นงานที่ซับซ้อนของเคาน์เตอร์ และโต๊ะโชว์สินค้าที่มีรายละเอียดของ function การโชว์สินค้า และการเล่นของแสงเรืองจากไฟ LED อย่างงดงาม