iBEAT SHOP FURNITURE

ร้านไอบีท

iBeat shop
ร้านขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับมือถือและ electronic ครบวงจรที่มีต้นกำหนดจากประเทศอเมริกา โดยเจ้าของแบรนด์นั้นได้มี CI guideline ที่เป็นแบบ universal ที่ใช้ทั่วโลกมาให้ Practika พัฒนาการออกแบบให้สามารถจัดส่งและติดตั้งได้โดยง่ายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ AEC โดย Practika เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายเดียวที่ได้รับการรับรองมาตราฐานและคุณภาพจากบริษัทแม่ให้ผลิตและตัดตั้งเฟอร์นิเจอร์สาขาให้กับแบรนด์นี้