ศูนย์ฝึกอบรม คาเฟ่อเมซอน

โรงเรียนสำหรับบาริสต้าของคาเฟ่อเมซอน มีทั้งเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่เป็นห้องอบรมทั่วไป และส่วนห้องเรียนสำหรับบาริสต้าโดยเฉพาะ รวมถึงส่วนประกอบอื่น ๆ ในการฝึกอบรมการทำงานของบาริสต้าครบวงจร เช่น เฟอร์นิเจอร์ใน lounge จำลอง สำหรับฝึกหัดการบริการลูกค้า