วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีกิจกรรมการเรียน-การสอนที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาทั่วไป ได้รับการออกแบบให้ผสมผสานระหว่างความสง่างามของส่วนงานที่เป็นส่วนอำนวยการ ตัดกันอย่างงดงามและน่าสนใจกับเฟอร์นิเจอร์ในส่วนการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ผู้ออกแบบเลือกใช้รูปแบบทันสมัยและโครงสีสดใส สร้างการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา