คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เฟอร์นิเจอร์สำหรับสถานศึกษาเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่ Practika ได้ร่วมออกแบบทั้งในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันกวดวิชาต่าง ๆ สำหรับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ Practika ได้มีโอกาสดูแลเฟอร์นิเจอร์อยู่หลายโครงการ โดยในปี 2560 เราได้รับเลือกให้ดูแลในส่วนของเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการปรับปรุงห้องเรียน 606 ชั้น 6 ของอาคารอนุสรณ์ 50 ปี ซึ่ง Practika ได้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องเรียนแนวใหม่ที่จะทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Chulalongkorn University furniture
Chulalongkorn University furniture
Chulalongkorn University furniture