วีเลิร์น

เป็นสถานศึกษาแนวใหม่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสลงมือทำจริง โดย practika ได้ดูแลในส่วนของโต๊ะ freeform และปรับให้เข้ากับพื้นที่และการออกแบบของทางสถาบัน โดยมีลักษณะพิเศษเป็นโต๊ะที่มีการเว้นระยะตรงกลางเพื่อให้ต้นไม้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโต๊ะ ซึ่งการออกแบบที่มีความแตกต่างเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์เองก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบได้ตามจินตนาการของสถาบันและผู้ออกแบบ