แพรคติก้า เฟอร์นิเจอร์

โรงเรียนนานาชาติ โชรส์เบอรี่

ห้องสมุดของสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต ที่ Practika ได้ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยยังคง concept เดิมของสถานศึกษาคือ “ต้นไม้แห่งความรู้” ซึ่งการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะใช้สีลายไม้ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเป็นหลัก และมีพื้นที่ส่วนตัวไว้หากผู้ใช้งานต้องการใช้สมาธิในการอ่านหนังสือ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ รวมไปถึงโต๊ะสำหรับนั่งอ่านหนังสือที่สามารถเลื่อนตำแหน่งของแผ่น screen ได้ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานให้รองรับการนั่งเป็นกลุ่ม