โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ

โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน และให้คุณครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน โดยที่แพรคติก้าได้มีโอกาสพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ดังกล่าว เช่น teacher podium ที่ทำให้คุณครูสามารถปรับรูปแบบการสอนในห้องเรียนได้ รวมทั้งโต๊ะปรับระดับที่ช่วยให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมการเรียนได้เหมาะสมยิ่งขึ้น