ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

Practika ได้รับโอกาสสนับสนุนเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องอบรมทั้งในรูปแบบใหญ่และเล็ก ให้กับศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เพื่อการศึกษาและสัมมนา โดยเน้นความภูมิฐานและเป็นระบบ เพื่อความน่าเชื่อถือของผู้เข้าใช้บริการ